Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999)

Laatimispäivämäärä 18.12.2015

Rekisterin pitäjä: Helsingin yliopiston alumniyhdistys HYA ry

Helsingin yliopiston alumniyhdistys
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
029 412 4494
alumniyhdistys@helsinki.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:

Helsingin yliopiston alumniyhdistys
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
029 412 4494
alumniyhdistys@helsinki.fi

Rekisterin nimi: Helsingin yliopiston alumni ry:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. Alumnikauppa.fi-palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.